Käsitlusjuhendid

Pahaloomuliste kasvajate ennetus ja ravi on erinevates riikides tervishoiusüsteemide arendamisel oluliseks prioriteediks, sest haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse mõjutab suurel määral patsientide elukvaliteeti, elulemust ja tervishoiukulusid.   Pahaloomulised kasvajad on surmapõhjustena Eestis juhtival kohal, hoolimata ulatuslikust ennetustööst, haiguse varajasele avastamisele suunatud sõeluuringutest, teaduse pakutavatest võimalustest ja haiguse raviks eraldatud vahenditest. Vähi varajane avastamine ja vähiravi kvaliteedi pidev hindamine aitab kaasa parimate võimalike ravitulemuste tagamisel patsientidele. Eestis puuduvad koostatud või kohandatud ravijuhendid vähkkasvajate diagnostikaks ja raviks. Kokkuleppeliselt järgitakse ravijuhendeid Ameerika Ühendriikide juhtivate vähikeskuste ühisest andmebaasist - National Comprehensive Cancer Network (NCCN Clinical Practice Guidelines in OncologyTM, www.nccn.org).

Patsiendi käsitlusjuhendid sisaldavad parimat teadmist olemasolevast tervishoiukorraldusest ja tõenduspõhisusest, aitavad haigust varasemalt avastada, määravad patsiendi kokkulepitud teekonna, sh ajalises plaanis. Sotsiaalministeerium on tellinud pahaloomulise kasvajaga patsiendi käsitlusjuhendid 14 paikme osas, mida on ühtlustatud metoodiliselt aastatel 2015-2016. Samuti on toimunud nende sisuline arutelu koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi esindajatega.  Erinevate paikmete pahaloomulistel kasvajatel on erinevad riskitegurid. Riskitegurite esinemise, isegi mitme koosesinemine, ei tähenda, et haigus realiseerub ning vastupidi, haigus võib avalduda ilma ühegi riskitegurita patsiendil. Arvestama peab patsiendi individuaalsete riskitegurite ja nende kombineerumisega Kõikides juhendites on ühtlustatud ooteaegasid ja ka tegevusi.  Käsitlusjuhendites on piiritletud, missugused uuringud peaks tegema perearst vähikahtlusega patsiendile enne suunamist vähiravi eriala eriarsti juurde, millised on erinevad võimalused vastava paikme raviks ning kuidas peab toimuma patsiendi ravijärgne jälgimine. Pahaloomulise kasvajaga patsiendi käsitlusjuhendid on esitatud teadmiseks Ravijuhendite Nõukojale (4.oktoobri 2016.a). Käsitlusjuhendi uuendamine toimub 5 aastat pärast selle heakskiitmist või uute asjakohaste andmete ilmnemisel. Käsitlusjuhendid on kinnitanud: Vähiravi kvaliteedikomisjoni liikmed, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Kirurgide Assotsiatsioon, Eesti Perearstide Selts.

 

Pahaloomulise kasvajaga patsiendi käsitlusjuhendid võeti Ravijuhendite Nõukoja poolt 4.oktoobri 2016.a koosolekul teadmiseks. Antud 14 käsitlusjuhendi uuendamine toimub uute asjakohaste andmete ilmnemisel.

Siit leiate käsitlusjuhendid, mida saate otsida teema, eriala, nime järgi.

 

Neeruvähiga patsiendi käsitlusjuhend

Neeruvähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Ülo Zirel
Avaldatud: 29.09.2016

Eesnäärmevähiga patsiendi käsitlusjuhend

Eesnäärmevähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Ülo Zirel
Avaldatud: 27.09.2016

Munasarjavähiga patsiendi käsitlusjuhend

Munasarjavähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Helle Karro, Külli Idla, Lee Tammemäe, Inga Vaasna
Avaldatud: 29.09.2016

Emakakaelavähiga patsiendi käsitlusjuhend

Emakakaelavähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Helle Karro, Külli Idla, Lee Tammemäe, Heli Tobre-Madis, Reeli Saaron
Avaldatud: 27.09.2016

Söögitoru- ja maovähiga patsiendi käsitlusjuhend

Söögitoru- ja maovähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Toomas Ümarik
Avaldatud: 29.09.2016

Pankreasevähiga patsiendi käsitlusjuhend

Pankreasevähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Tiit Suuroja
Avaldatud: 29.09.2016

Maksa pahaloomulise kasvajaga patsiendi käsitlusjuhend

Maksa pahaloomulise kasvajaga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Priit Melnik
Avaldatud: 29.09.2016

Neuroendokriinse kasvajaga patsiendi käsitlusjuhend

Neuroendokriinse kasvajaga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Tiit Suuroja
Avaldatud: 29.09.2016

Kõri- või alaneeluvähiga patsiendi käsitlusjuhend

Kõri- või alaneeluvähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Birgit Volmer, Enn Tuulik, Maire Kuddu, Kadri Putnik
Avaldatud: 29.09.2016

Suukoopavähiga patsiendi käsitlusjuhend

Suukoopavähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Birgit Volmer, Enn Tuulik
Avaldatud: 29.09.2016

Kolorektaalvähiga patsiendi käsitlusjuhend

Kolorektaalvähiga patsiendi käsitlusjuhend
Dokumendi number:
Eriala/teema: Tervise edendamine,Toimetulek erinevate seisunditega ,Kasvajad (C-D),
Koostajad: Tiit Suuroja
Avaldatud: 29.09.2016

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.