Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil

RJ-J/3.1-2014
  • Juhend

Eesmärk

Parimat rahvusvahelist tõenduspõhist ravipraktikat arvestav ravijuhend on töövahendiks perearstidele astma käsitlemisel, arvestades Eesti vajadusi ja tervishoiu võimalusi. Ravijuhendi kasutamise tulemusel paraneb astmaga patsientide elukvaliteet ja väheneb astmast tingitud haiguskoormus.

Eriala/teema

Peremeditsiin, Toimetulek erinevate seisunditega , Õendus, Hingamiselundite haigused (J)

Ravijuhendi staatus

Juhend heakskiidetud
Avaldatud: 02.12.2014
Kehtib kuni: 02.12.2019

Koostajad

Töörühma kaasjuhatajateks: Kersti Veidrik ja Mari Meren. Töörühma liikmed: Helina Survo, Urmas Takker, Marju Kaljuste, Kaja-Triin Laissaar, Kadi Pähn, Eike Valdt, Triin Habicht.

Sekretariaadi juhatajaks: Marje Oona. Sekretariaadi liikmed: Gerli Paat-Ahi, Jaana Jürimaa, Külli Paju, Erki Laidmäe, Reet Kadakmaa, Katrin Lätt, Argo Lätt.

Ravijuhend

Algoritmid:
Soovitused:
Teemaga seonduvad ravijuhendid:

Rakenduskava

Koolituste info ja materjalid:

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.