Kirurgilise ohutuse kontrollkaardi kasutamine operatsioonitubades

RJ-Z/5.1-2015
  • Juhend
  • Videomaterjalid (1)

Kirurgilise ohutuse kontrollkaardi kasutamine

Eesmärk

Ravijuhendi eesmärgiks on meeskonnatöö parenemine operatsioonitoas ning perioperatiivsete surmajuhtude, tüsistuste ja eksimusjuhtumite esinemissageduse vähenemine

Eriala/teema

Õendus, Tervise seisundit mõjustavad tegurid (Z)

Ravijuhendi staatus

Juhend heakskiidetud
Avaldatud: 20.01.2015
Kehtib kuni: 20.06.2020

Koostajad

Töörühma juhataja: Indrek Rätsep, Joel Starkopf, Agnes Aart, Jüri Teras, Toomas Ellervee, Julia Pesonen, Raido Paasma, Fred Kirss, Jaan Tepp.

Sekretariaadi juhataja: Juri Karjagin.
Sekretariaadi liikmed: Kerli Vijar, Mari-Liis Ilmoja, Elmira Piiritalo, Tiina Sats

Ravijuhend

Algoritmid:
Soovitused:
Teemaga seonduvad ravijuhendid:

Rakenduskava tegevused

Patsiendijuhendid


Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.