Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus

RJ-N/16.1-2017
  • Juhend

Eesmärk

Käesolev ravijuhend käsitleb täiskasvanute kroonilise neeruhaiguse diagnoosimist, ravi ja jälgimist. Ravijuhendi sihtrühm on vähemalt 18-aastased kroonilise neeruhaiguse kahtlusega või kroonilise neeruhaiguse diagnoosiga patsiendid. Ravijuhendi eesmärk on saavutada Eestis õigeaegne kroonilise neeruhaiguse ennetus, diagnoosimine ning ühtne käsitlus.
Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks perearstidele ja teistele eriarstidele, samuti pereõdedele ja õenduspersonalile, kes tegelevad krooniliste neeruhaigetega.

Eriala/teema

Kuse-suguelundite haigused (N)

Ravijuhendi staatus

Juhend heakskiidetud
Avaldatud: 04.01.2017
Kehtib kuni: 04.01.2022

Koostajad

Töörühma juhataja: Merike Luman
Töörühma liikmed: Mai Rosenberg, Ruth Kalda, Madis Ilmoja, Ly Anton, Galina Zemtsovskaja, Mart Roosimaa, Varje Mantsik, Jaanika Alak, Kersti Ivanova, Triin Habicht (kuni veebruar 2015), Kersti Esnar (alates märts 2015)
Sekretariaadi juhataja: Kadri Telling
Sekretariaadi liikmed: Kadri Lilienthal, Annika Adoberg, Keili Kõlves, Liisi Leis, Tiina Mark, Jana Uhlinova

Rakenduskava tegevused

Patsiendijuhendid


Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.