„Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamat“ valmis koostööprojektina, milles osalesid WHO töörühm dr Suzanne Hilli, TÜ arstiteaduskonna töörühm dekaan prof Joel Starkopfi ja Eesti Haigekassa töörühm dr Mari Mathieseni juhtimisel.
 
Ravijuhendi arendusprojekt algas 3. veebruaril 2010 ja lõppes 21. detsembril 2011. Arendusprojekti tulemusena valmisid:
- ravijuhendi koostamise käsiraamat (eesti- ja inglise keeles), 
- ravijuhend täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlusest esmatasandil (ravijuhendite nõukoda kiitis selle heaks märts 2012.a.),
- veebikeskkond www.ravijuhend.ee, 
- ning moodustati uus ravijuhendite nõukoda koos uuendatud töökorraga. 
Käsiraamatu on kinnitanud Maailma Terviseorganisatsioon, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ja Eesti Haigekassa juhatus.
 
WHO ekspertrühm koosseisus:
1. Suzanne Hill
2. Holger Schunemann, professor 
3. Faith McLellan
4. Regina Kunz, professor
5. Lisa Bero , professor
6. Margareth Harris
7. Janet Kinckaid – tehniline toimetaja
 
TÜ arstiteaduskonna ekspertide töörühm ravijuhendite käsiraamatu väljatöötamiseks:
1.        Joel Starkopf, professor, TÜ arstiteaduskonna dekaan
2.        Ruth Kalda, peremeditsiini professor, TÜK polikliinik, juhataja
2.        Helle Karro, sünnitusabi ja günekoloogia professor, TÜK naistekliinik, juhataja
3.        Aare Märtson, ortopeedia dotsent, TÜK traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, juhataja
4.        Heli Grünberg, lastehaiguste dotsent, TÜK lastekliinik
5.        Alar Irs, kliinilise farmakoloogia lektor, TÜ farmakoloogia instituut, Ravimiamet
6.        Alan Altraja, pulmonoloogia professor, TÜK kopsukliinik, juhataja
7.        Veiko Vasar, professor, TÜK psühhiaatria kliinik, juhataja.  
 
Eesti Haigekassa meeskonnas panustasid ravijuhendite käsiraamatu koostamisel:
1.         Mari Mathiesen, juhatuse liige
2.         Triin Habicht, tervishoiuökonoomika ja tervishoiuosakonna juhataja
3.         Jane Alop, tervishoiuteenuste ja tervishoiuosakonna peaspetsialist
4.         Tiiu Rudov, tervishoiuteenuste ja tervishoiuosakonna spetsialist
6.         Kaie Mõtte, ravimiosakonna juhataja
7.         Krista Meresmaa, ravimiosakonna peaspetsialist
8.         Kersti Esnar, tervishoiuökonoomika osakonna peaspetsialist ja tervishoiuosakonna hinnakujunduse talituse juht
9.         Sirje Vaask, tervishoiuosakonna kvaliteedi talituse juht
10.       Reet Kadakmaa, tervishoiuteenuste ja tervishoiuosakonna peaspetsialist (osales käsiraamatu koostamisel)
11.       Erki Laidvee, ravimiosakonna  ravimipeaspetsialist (osales nii käsiraamatu kui ka näidisravijuhendi koostamisel)
12.       Helvi Tarien, tervishoiuteenuste osakonna juhataja (kuni märts 2011)
13.       Katrin Maiste, tervishoiuteenuste osakonna spetsialist (kuni märts 2011) 
14.       Ulla Raid, tervishoiuosakonna spetsialist (alates märtsist 2011)
 

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.