Üle Eesti toimuvad ravijuhendi koolitused teemal „Lamatiste käsitlus – ennetus ja konservatiivne ravi“

Koolituse alguse kuupäev: 01.11.2016

Koolituse lõppemise kuupäev: 30.11.2017

Koolitused toimuvad ajavahemikul nov 2016 – nov 2017. Kokku planeeritakse koolitada 248 inimest: 51 koduõde, 51 pereõde, 66 hooldekodu hooldusõde, 80 haiglaõde.
Koolitus on koolitatavatele tasutaVaata ka infot Facebookis!
 
Eelregistreerimine sügisel 2016 toimuvatele koolitustele toimub kuni 15.10.2016. Eelregistreerimiseks saata meiliaadressile ljudmila.linnik@ttk.ee koolitatava kohustuslikud andmed: koolitatava nimi, isikukood, kodune aadress ja meiliaadress.
 
2016 aasta koolituspäevade ajakava, kohad ja koolitatavate hulk:
1. Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna koolitused toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumides aadressil Lehe 12, Kohtla-Järve.
1. grupp – 30 õppijat, koolitus toimub 24 - 25.11.2016
2. grupp – 30 õppijat, koolitus toimub 11.- 12.05.2017
2. Harju, Rapla ja Järva maakondade koolitused toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumides aadressil Tallinn, Kännu 67.
1. grupp – 27 õppijat, koolitus toimub 17.- 18.11.2016
2. grupp – 26 õppijat,  koolitus toimub 18.- 19.05.2017
3. grupp – 26 õppijat,  koolitus toimub 25.- 26.05.2017
3. Lääne, Hiiu, Saare, Pärnu maakondade koolitused toimuvad Läänemaa Haiglas aadressil Vaba 6, Haapsalu. Grupis on 30 õppijat.
           Koolitus toimub 03.- 04.05.2017
4. Võru, Valga, Põlva, Viljandi, Tartu, Jõgeva maakondade koolitatavad sõidavad koolitustele Tartusse, Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskusesse aadressile Puusepa 2, Tartu.
1. grupp – 27 õppijat, koolitus toimub 24.- 25.11.2016
2. grupp – 26 õppijat,  koolitus toimub 20.- 21.04.2017
3. grupp – 26 õppijat, koolitus toimub 27.- 28.04.2017
 
Koolitaja viib enne koolituse algust kõikidele koolitatavatele läbi baastaseme hindamise küsitluse.
 
Koolituse õpieesmärgid:
Koolituse läbinud õde saab aru lamatiste ennetamise ja ravi ravijuhendis esitatud ravisoovitustest, lamatiste tekkeriskidest, nende ärahoidmise võimalustest. Lisaks oskab õde koolitusel omandatut rakendada igapäevatöös, teavet edasi anda nii oma kolleegidele kui patsientide pereliikmetele. Koolitatu oskab hinnata lamatiste raskusastet ning leida õige sekkumistehnika lamatishaava raviks vastavalt lamatise olemusele. Oskab pöörduda õige spetsialisti poole, kui lamatisega patsiendi raviks on vajalik lisapädevus. Lisaks teab ja oskab koolituse läbinu kasutada ning soovitada abivajajatele lamatiste ennetamiseks ning raviks õigeid abivahendeid ning lisainfo leidmiseks õigeid allikaid. Samuti oskab kasutada erinevaid ravijuhendi lisamaterjalides märgitud vorme ning peab oluliseks nende rakendamist oma töös.
 
Koolituse läbinud hooldusõde saab aru lamatiste ennetamise ja ravi ravijuhendis esitatud ravisoovitustest, lamatiste tekkeriskidest, nende ärahoidmise võimalustest ning oskab koolitusel omandatut rakendada igapäevatöös, teavet edasi anda nii oma kolleegidele kui patsientide pereliikmetele. Koolitatu teab, milliste sümptomite puhul lamatisega patsiendi seisundis tuleb pöörduda perearsti või hooldekodu arsti või õe poole ja oskab leida õige spetsialisti konsultatsiooniks. Lisaks teab ja oskab koolituse läbinu kasutada ning soovitada abivajajatele lamatiste ennetamiseks ning raviks õigeid abivahendeid ning lisainfo leidmiseks
õigeid allikaid. Samuti oskab oma vastutuse piires kasutada erinevaid ravijuhendi lisamaterjalides märgitud vorme ning peab oluliseks nende rakendamist oma töös.
 
Küsimuste korral pöörduda Ljudmila Linniku poole kas meili teel ljudmila.linnik@ttk.ee või helistada 53587138.
Jälgi infot ka  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt
 
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded