Tõendusmaterjali tugevuse hindamine, GRADEpro

Koolituse alguse kuupäev: 17.02.2017
Koolituse alguse kellaaeg: 09:00

Koolituse lõppemise kuupäev: 17.02.2017
Koolituse lõppemise kellaaeg: 17:00

KOOLITUSE KAVA

17. veebruar 2017
Tõendusmaterjali tugevuse hindamine, GRADEpro

Lektor: Kaja-Triin Laisaar

09.00 - 09.30

Registreerimine ja tervituskohv

09.30 - 10.00

Sissejuhatus GRADE metoodikasse (loengu slaidid, videosalvestis)

10.00 - 11.00

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine (loengu slaidid, videosalvestis)

11.00 - 11.15

Kohvipaus

11.15 - 12.15

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine (loeng jätkub)

12.15 - 12.45

Tõendusmaterjali kokkuvõtte koostamine (loengu slaidid)

mh ravijuhendite koostamise töövahend Guideline Development Tool (GDT)

12.45 - 13.30

Lõuna

13.30 - 14.30

Tõendusmaterjali kokkuvõtte koostamine (praktiline ülesanne)

14.30 - 15.15

Kliiniliste soovituste koostamine (loengu slaidid, videosalvestis)

mh ravijuhendite koostamise töövahend Guideline Development Tool (GDT)

15.15 - 15.30

Kohvipaus

15.30 - 16.30

Kliiniliste soovituste koostamine (praktiline ülesanne)

16.30 - 17.00

Kokkuvõte

Lisamaterjal: RoB-1 ja RoB-2

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded