Süstemaatilise infootsingu teooria ja praktika

Koolituse alguse kuupäev: 26.05.2017

Koolituse lõppemise kuupäev: 26.05.2017

09.30-10.00 Tõendusmaterjali otsimine
10.00 -12.00 Ravijuhendite hindamine: AGREE II tööriist/-vahend
Kohvipaus koolitusruumis
12.00- 12.45 Lõuna
12.45 -14.10 Süstemaatilised ülevaated ja metaanalüüsid
14.10 - 14.25 Sirutuspaus
14.25 -17.00 Süstemaatiliste ülevaadete hindamine: ROBIS tööriist/-vahend

Õpieesmärgid osalejatele:

1. Teavad teadusuuringute metoodikaid, oskavad kriitiliselt hinnata ja kasutada õigesti erinevate uurimistööde tulemusi.
2. Oskavad kasutada ajasäästlikult vajalikke andmebaase (MEDLINE, PubMed, MeSH) asjakohaste tõendusmaterjalide leidmiseks.
3. Oskavad koostada ja dokumenteerida otsingustrateegiaid, teavad nende dokumenteerimist ja analüüsida otsingutulemusi.
4. Oskavad kasutada medistiini valdkonnas süstemaatiliste kirjandusülevaadete hindamiseks ROBIS meetodit. Teavad hindamistulemuste esitamise viisi töörühmale.
5. Oskavad kasutada ravijuhendite hindamiseks AGREE II meetodit. Teavad hindamistulemuste esitamise viisi  töörühmale, vastavalt Ravijuhendite väljatöötamise käsiraamatule.


 
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded