2017.aasta ravijuhendite töörühma- ja sekretariaadi juhtide briifing

Koolituse alguse kuupäev: 07.04.2017
Koolituse alguse kellaaeg: 12:00

Koolituse lõppemise kuupäev: 07.04.2017
Koolituse lõppemise kellaaeg: 16:00

12.00 - 13.00 Ülevaade ravijuhendite koostamise protsessist, koostöö osapooltest (sh Medinfokeskus)
13.00-13.30 Praktiline kogemus töörühma juhi pilgu läbi ravijuhendi valmimisest (dr Kai Kliiman, Tuberkuloosi RJ sekretariaadi juht)
13.30-16.00 Olemasolevate teemaalgatuste kliiniliste küsimuste ülevaatmine, teooria ja praktika. Tulemusnäitajate olulisus. 
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded