Скачать

статус: Uuendamisel

Действует до: 17.01.2017

Специальности/темы
• Psüühika- ja käitumishäired [F00-F99]

Автор
Tervise Arengu Instituut

Реквизиты руководства, ключевые слова
Otsingusõnad: alkoholitarvitamise häire, patsiendiõpetus, patsiendijuhend Soovituslik viitamine: Alkoholitarvitamise häire. Infomaterjal patsientidele ja nende lähedastele PJ-F/17.1-2017 Ravijuhendite Nõukoda. 2017

Alkoholitarvitamise häire, patsiendijuhend (PJ-F/17.1-2017)

Juhendi sisu


Patsiendijuhendi aluseks on ravijuhend „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“. Patsiendijuhendis käsitletakse ravijuhendis toodud soovitusi patsiendi vaatenurgast, jagades infot, mida patsiendil on soovitav teada alkoholitarvitamise häire olemusest ja selle ravivõimalustest. Patsiendijuhendit on kommenteerinud ja hinnanud nii igapäevaselt alkoholitarvitamise häirega patsientidega töötavad spetsialistid kui ka alkoholitarvitamise häirega patsiendid.
Patsiendijuhendi eesmärk on aidata toime tulla haigusega, mida nimetatakse alkoholitarvitamise häireks, pakkuda vastuseid sagedamini tekkivatele praktilistele küsimustele seoses alkoholitarvitamise häirega ning toetada patsiente raviprotsessis. 

Juhendist leiad materjali alkoholitarvitamise häire riskitegurite, olemuse ja ravi kohta. Samuti leiab siit palju teste ja juhised
oma probleemiga tegelemiseks.
Текст
Расстояние между строчками
Контраст
Установки