Indikaatorid

Kliiniliste indikaatorite klassifikatsioon jaguneb vastavalt sellele, millist osa tervishoiusüsteemist soovitakse mõõta.
 
  1. Struktuuri indikaatorid annavad olulist informatsiooni organisatsiooni korraldatuse ja individuaalsete protsesside kohta.
  2. Protsessi- ja tulemusindikaatorid annavad võimaluse mõõta tervishoiusüsteemi kvaliteeti nii erialade kaupa kui ka raviasutustes.  
 
Hästi defineeritud indikaatorite tunnused:
  • Indikaator tugineb kokkulepitud definitsioonile;
  • Indikaatori kirjeldus on äärmiselt või optimaalselt konkreetne (määratletud ühtselt mõistetavalt);
  • Indikaator on detailselt põhjendatud ja usaldusväärne, st põhineb ravistandarditele;
  • Indikaator määratleb mõõdetavaid sündmusi võimalikult täpselt (ühtselt mõistetavad, kindlad ajaraamid);
  • Indikaatori arvutamisest tulenevad andmed pakuvad ajakohaseid ja kasulikke võrdlusi;
  • Indikaator põhineb teaduskirjandusele (parim praktika). 
 
Kliiniline indikaator peab olema tõenduspõhise materjali alusel väljatöötatud ja samuti peab sellel olema hinnatav numbriline väärtus.
Väljatöötamisel tasub eelkõige mõelda, mida on oluline hinnata/mida hinnatakse mujal maailmas. Alles seejärel keskenduda võimalike andmeallikate otsingutele. Ettepanekute esitamisel on mõistlik nimetada kõik võimalikud andmeallikad, ent need täpsustuvad kindlasti ka indikaatorite tehniliste kirjelduste koostamisel.

Nõukojalt kinnituse saanud indikaatoritele toimub koos erialaseltsi esindajaga tehniliste kirjelduste väljatöötamine, millele järgneb indikaatorite tulemuste välja arvutamine ja raportis avaldamine.

Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda hindab kõiki esitatud indikaatorid ühtse metoodika alusel ja pärast kinnitamist annab soovituse rakendada neid üleriigiliselt. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja poolt välja valitud kvaliteediindikaatorite detailse kirjelduse koostamisel pakub nii tehnilises kui rahastamise osas tuge haigekassa.    
 
 Vt. indikaatorite väljatöötamiseks erialaseltsi ettepaneku näidis
 Vt. Indikaatori tehnilise protokolli näidis
 
Ajaliselt kulub kliiniliste indikaatorite väljatöötamiseks kuni tehniliste kirjelduste kinnitamiseni vähemalt 9 kuud.
 
Vaata ka kõiki kinnitatud  indikaatoreid Eesti Haigekassa kodulehel.
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded