Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment№ of patientsEffectCertaintyImportance
№ of studiesStudy designRisk of biasInconsistencyIndirectnessImprecisionOther considerationsSP spetsiifilist taastusraviprogrammimitteRelative
(95% CI)
Absolute
(95% CI)
Üldine suremus (lühiajaline; jälgimisperiood 6-12 kuud)
271,a
randomised trials
seriousb
not serious
not serious
seriousc
none
67/1302 (5.1%)
75/1294 (5.8%)
RR 0.89
(0.66 to 1.21)
6 fewer per 1,000
(from 20 fewer to 12 more)

Low
KRIITILINE
Üldine suremus (pikaajaline; jälgimisperiood > 12 kuud)
62,3,4,5,6,7,d
randomised trials
not serious
not serious
not serious
not serious
none
244/1418 (17.2%)
280/1427 (19.6%)
RR 0.88
(0.75 to 1.02)
24 fewer per 1,000
(from 49 fewer to 4 more)

High
KRIITILINE
Üldine hospitaliseerimine (lühiajaline jälgimisperiood; 6-12 kuud)
211,e
randomised trials
seriousf
not serious
not serious
not serious
none
180/1093 (16.5%)
258/1089 (23.7%)
RR 0.70
(0.60 to 0.83)
71 fewer per 1,000
(from 95 fewer to 40 fewer)

Moderate
KRIITILINE
Üldine hospitaliseerimine (pikaajaline jälgimisperiood; > 12 kuud)
62,3,4,5,6,8,d
randomised trials
seriousf
seriousg
not serious
not serioush
none
772/1348 (57.3%)
825/1343 (61.4%)
RR 0.70
(0.47 to 1.05)
184 fewer per 1,000
(from 326 fewer to 31 more)

Low
KRIITILINE
Hospitaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu (jälgimisperiood 6 kuud kuni 6,2 aastat)
141,i
randomised trials
seriousj
not serious
not serious
not serious
none
40/562 (7.1%)
61/552 (11.1%)
RR 0.59
(0.42 to 0.84)
45 fewer per 1,000
(from 64 fewer to 18 fewer)

Moderate
KRIITILINE
Elukvaliteet (hinnatud MLWHF küsimustikuga; jälgimisperiood kuni 12 kuud)k
171,l
randomised trials
seriousm
seriousn
not serious
not serious
none
985
1010
-
MD 7.11 lower
(10.49 lower to 3.73 lower)

Low
KRIITILINE
Elukvaliteet (hinnatud MLWHF küsimustikuga; jälgimisperiood >12 kuu)
35,6,7,d
randomised trials
very seriouso
seriousp
not serious
seriousq
none
168
161
-
MD 9.49 lower
(17.48 lower to 1.5 lower)

Very low
KRIITILINE
Elukvaliteet (hinnatud MLWHF ja teiste küsimustikega (KCCQ, EQ-5D, SF-36, PGWB, PGAQoL, QLI); jälgimisperiood kuni 12 kuud)
261,r
randomised trials
seriouss
serioust
not serious
not serious
none
1954
1879
-
SMD 0.6 SD lower
(0.82 lower to 0.39 lower)

Low
KRIITILINE

CI: confidence interval; MD: mean difference; RR: risk ratio; SMD: standardised mean difference

Explanations

a. Antonicelli 2016, Austin 2005, Chen 2018, Dalal 2018, DANREHAB 2008, Davidson 2010, Dracup 2007, Du 2018, Gary 2010, Gary 2010, Giannuzzi 2003, Gottlieb 1999, Hambrecht 1995, Hambrecht 1998, Hambrecht 2000, Jolly 2009, Keteyian 1996, McKelvie 2002, Mehani 2013, Myers 2000, Nilsson 2008, Norman 2012, Pozehl 2008, Wall 2010, Willenheimer 2001, Witham 2005, Witham 2012, Yeh 2011
b. Tõenduse nihke risk on suur, sest uuringutes oli probleeme uuritavate randomiseerimisel ning rühmadesse paigutamisel.
c. Tõenduse ebatäpsus on suur, kuna 95% usaldusvahemik on lai ning CI ülemine piir on 1,2. See tähendab aga, et surmasid oli sekkumise rühmas 20% rohkem. Seetõttu langetame tõendatuse astet, kuna tekib kahtlus, et sekkumine võib olla hoopiski kahjulik.
d. Long L, Mordi IR, Bridges C, Sagar VA, Davies EJ, Coats AJS, Dalal H, Rees K, Singh SJ, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD003331.
e. Antonicelli 2016, Austin 2005, Bocalini 2008, Chen 2018, Dalal 2018, Davidson 2010, Dracup 2007, Du 2018, Giallauria 2008, Giannuzzi 2003, Gielen 2003, Hambrecht 1995, Jolly 2009, Jónsdóttir 2006, Keteyian 1996, Lang 2018, Mehani 2013, Passino 2006, Witham 2005, Witham 2012, Yeh 2011
f. Tõenduse nihke risk on suur tulenevalt probleemidest randomiseerimisel, gruppidesse jagamisel ning gruppide balansseerimisel.
g. Tõenduse ebakõla on suur, sest esineb kõrge statistiline heterogeensus (I2=66%).
h. Lai 95% usaldusvahemik on põhjustatud põhiliselt ühest uuringust (Mueller 2007). Antud uuring on väikese uuritavate arvuga, patsientidel anamneesis isheemia, taastusravi rakendati ainult 1 kuu jooksul, seejärel jälgiti uuritavaid 6 aastat. Sekkumise rühmas esines antud uuringus rohkem hospitaliseerimisi, mis võib aga olla lihtsalt juhuslik. Seetõttu ei langeta me tõenduse ebatäpsust laia usaldusvahemiku tõttu.
i. Belardinelli 1999, Chen 2018, Cowie 2014, Dalal 2018, Giannuzzi 2003, Hambrecht 1995, Jolly 2009, Jónsdóttir 2006, Lang 2018, Mueller 2007, Myers 2000, Passino 2006, Willenheimer 2001, Witham 2012
j. Tõenduse nihke tõenäosus on suur, kuna uuringutes esines probleeme randomiseerimisel, uuritavate gruppidesse jagamisel ning pimendamisel.
k. Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (skoori vahemik 0-105 punkti; mida madalam tulemus, seda parem elukvaliteet)
l. Antonicelli 2016, Austin 2005, Belardinelli 1999, Chen 2018, Dalal 2018, Davidson 2010, Dracup 2007, Du 2018, Gary 2010, Jolly 2009, Koukouvou 2004, Lang 2018, McKelvie 2002, Nilsson 2008, Passino 2006, Witham 2012, Yeh 2011
m. Nihke risk on suur, kuna uuringutes esines probleeme uuritavate randomiseerimisel, rühmadesse paigutamisel ning pimendamisel.
n. Tõenduse ebakõla on suur, kuna statistiline heterogeensus on märkimisväärne (I2=82%).
o. Tõenduse nihke risk on väga suur, kuna on leitud probleeme uuritavate randomiseerimisel, rühmadesse paigustamisel ning pimendamisel ja ravikavatsuse põhimõttest ei peetud kinni. Samuti rakendati gruppides erinevaid interventsioone.
p. Tõenduse ebakõla on suur, kuna on leitud oluline statistiline heterogeensus (I2=73%).
q. Tõenduse ebatäpsus on suur, sest uuringutes osales kokku vähe patsiente (uuritavate arv <400).
r. Antonicelli 2016, Austin 2005, Belardinelli 1999, Bocalini 2008, Chen 2018, Dalal 2018, DANREHAB 2008, Davidson 2010, Dehkordi AH 2015, Dracup 2007, Du 2018, Gary 2010, HF ACTION 2009, Jolly 2009, Jónsdóttir 2006, Kaltsatou 2014, Klocek 2005, Koukouvou 2004, Lang 2018, Nilsson 2008, Norman 2012, Passino 2006, Reeves 2017, Willenheimer 2001, Witham 2005, Yeh 2011
s. Nihke tõenäosus on suur, kuna uuringutes on probleeme randomiseerimisel, uuritavate rühmadesse paigutamisel ning pimendamisel.
t. Tõenduse ebakõla on suur, kuna statistiline heterogeensus on märkimisväärne (I2=86%).

References

1.Long L, Mordi IR,Bridges C,Sagar VA,Davies EJ,Coats AJS,Dalal H,Rees K,Singh SJ,Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2019.
2.Mueller L, Myers J,Kottman W,Oswald U,Boesch C,Arbrol N,et al. Exercise capacity, physical activity patterns and outcomes six years after cardiac rehabilitation in patients with heart failure. Clinical Rehabilitation; 2007.
3.Jónsdóttir S, Andersen KK,Sigurðsson AF,Sigurðsson SB. The effect of physical training in chronic heart failure. European Journal of Heart Failure; 2006.
4.Banks AZMRJ, Stebbins A,Mikus CR,Schulte PJ,Fleg JL,Cooper LS,et al. Response to exercise training and outcomes in patients with heart failure and diabetes mellitus: insights from the HF-ACTION trial. Journal of Cardiac Failure; 2016.
5.Belardinelli R, Georgiou D,Cianci G,Purcaro A. 10-year exercise training in chronic heart failure: a randomized controlled trial. Journal of the American College of Cardiology; 2012.
6.Belardinelli R, Georgiou D,Cianci G,Purcaro A. Randomized, controlled trial of long-term moderate exercise training in chronic heart failure: effects on functional capacity, quality of life, and clinical outcome.. Circulation; 1999.
7.Austin J, Williams R,Ross L,Moseley L,Hutchison S. Randomised controlled trial of cardiac rehabilitation in elderly patients with heart failure. European Journal of Heart Failure; 2005.
8.Cowie A, Moseley O. Home- versus hospital-based exercise training in heart failure: an economic analysis. British Journal of Cardiology; 2014.