Patsiendijuhendid

Patsiendijuhend on kirjalik abivahend patsiendile, mis võib sisaldada infot protseduuriks või uuringuteks ettevalmistuse kohta, haigusest ja selle kulust ning prognoosist, ravist, järelravist ja eneseabivõtetest.

Patsiendijuhendite trükiseid saab küsida oma perearstilt.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded