Töövahendite kast

Siit alajaotusest leiab vajalikud abimaterjalid ning töövahendid ravijuhendite meeskondadele

Kui sekretariaadi või töörühma liige näeb vajadust, et võiks abimaterjale olla rohkem ülesriputatud käesolevale veebi lehele, siis palun andke sellest teada info@ravijuhend.ee

Viidete haldamine

Zotero on ainus vahend, mis võimaldab ühe hiireklõpsuga lisada ajakirjade, raamatute, ajalehtede, blogipostituste, arhiivide jne kirjeid oma isiklikku raamatukokku - ZOTERO


Ajaplaneerimise keskkond

Töökoosolekute ja teiste kokkusaamiste ajaplaneerimise keskkond DOODLE - kasutamisjuhend 1 ja kasutamisjuhend 2


Tõendusmaterjali otsimiseks sobivad allikad

  • PubMed - MeSH
  • National Guideline Clearinghouse - guidline.gov
  • Rahvusvahelise ravijuhendite võrgustiku andmebaas -GIN Andmebaasi saavad kasutada vaid GIN liikmed
  • GRADE andmebaas - GRADE Working Group Database
  • Maailma tervishoiuorganistatsiooni ravijuhendite andmebaas -WHO
  • Ühendkuningriigi Riiklik Tervishoiu ja Kliinilise Kvaliteedi Instituut - NICE
  • Kanada Ravimi- ja Tervishoiutehnoloogiaamet - CADTH
  • USA Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekandeteenuste Ministeeriumi Tervishoiu-, Teadus- ja Kvaliteediamet - AHRQ
  • Medline - Medline

Vaata ka koolitusmaterjali siit.


Tõendusmaterjali hindamiseks sobivad vahendid

Olemasolevate ravijuhendite kvaliteeti ja avaldamisega seotud asjakohasuse hindamise tööriist AGREE II.

Töövahend ravijuhendi väljatöötamise metoodilise täpsuse ja läbipaistvuse hindamiseks, et lahendada ravijuhendite ebaühtlase kvaliteedi probleem - AGREE II -> Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation instrument.

AGREE JUHEND EESTI KEELES JA INGLISE KEELES. Töös oleva ravijuhendi kvaliteedi jaoks on olulised AGREE küsimused 7-11 ja 22-23.

Kõigi tõendusmaterjali allikana kasutatavate ravijuhendite kvaliteeti tuleb hinnata AGREE töövahendiga. Ideaalis peab iga ravijuhendit hindama vähemalt kaks sekretariaadi liiget. AGREE tööriistaga hinnatud ravijuhendid võetakse aluseks koostatava ravijuhendi töömaterjaliks ning salvestatakse sekretaraadi poolt kokkulepitud töökausta. Tutvu KINDLASTI hinnatava ravijuhendi nn. täisdokumendiga (sh lisadega).

Saad kasutada AGREE tööriistaga hindamist siin. Hinnangute tulemused koondab haigekassa metoodiline tugi.

Vaata ka koolitusmaterjali siit


Tervishoiu valdkonna süstemaatilise ülevaate kvaliteedi hindamiseks

Risk of Bias in Systematic Reviews (ROBIS)

Elektroonne hindamiskeskkond: ROBIS Access database (Office document, 1,216kB) saab laadida arvutisse.

Juhend (ingl.keeles)

Abiks:

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)

International prospective register of systematic reviews (PROSPERO)

Vaata ka koolitusmaterjali siit

Käsitlusalas diagnostika küsimuste tõendusmaterjali kvaliteedi (täpsuse) hindamise töövahend QUADAS-2
(inglise keeles)


TÕENDUSMATERJALI HINDAMISE, KOKKUVÕTETE LOOMISE TÖÖKESKKOND GRADEpro, kasutajaks registreerumine on tasuta, vali sisenedes töökeeleks: eesti keel.

Kasutusjuhend (inglise keeles koos videojuhenditega)

Vaata ja koolitusmaterjali siit ja jooksvat infot Facebookist
 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded