Nõukoda

 Ravijuhendite nõukoja tegevuse eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamine, juhtides kulutõhusate ja tõenduspõhiste, kohalikke oludega arvestavate Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi.Nõukojas on 12 liiget. Nõukoja liikmed määratakse kolmeks aastaks. Nõukoja tööd juhib Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan või tema poolt nimetatud isik. Nõukoda on asutatud Eesti Haigekassa poolt tegutsema ühena selle nõuandva õigusega komisjonidest. Nõukoja tööd toetab Tervisekassa.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded