Juhendid

Ravijuhend on dokument, mis annab soovitusi tervist mõjutavate tegevuste kohta. Selles antakse tervishoiutöötajatele tõenduspõhiseid juhiseid haiguste diagnoosimise ja ravimise viiside kohta, samuti võib see sisaldada soovitusi haiguste ennetuseks või patsientide koolitusstrateegiad vms.Patsiendi käsitlusjuhend on detailne visualiseeritud „teekaart“, mis sisaldab riigis kokkulepitud tegevusi ning suuniseid tegevuste ajaraami osas mingi konkreetse haigusseisundi või patsiendigrupi käsitlemiseks, eesmärgiga tagada parim võimalik ravikvaliteet ning patsiendist lähtuv käsitlus tervishoiusüsteemis.
Alates 2012. aastast koostatakse juhendid "Ravijuhendite koostamise käsiraamatu" põhjal ja kinnitatakse ravijuhendite nõukoja (RJNK) poolt. 

Ravi- ja patsiendijuhendite pabertrükiseid saab pere- või eriast tellida Eesti Haigekassast, saates e-kirja soovitud trükiste nimekirja ning kogustega aadressile: trykised@haigekassa.ee. Trükised ja trükiste tellimine on tasuta.
 

FILTREERI
Staatus
Valdkond
Aktiveeri kõik / Tühista kõik
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded