Vaevuste leevendamine palliatiivses ravis

Patsiendijuhend on mõeldud eeskätt palliatiivset ravi vajavatele inimestele ja nende lähedastele – selgitatakse palliatiivse ravi olemust ja haiguste või raviga kaasneda võivate vaevuste leevendamise võimalusi. Juhendi aluseks on erialaspetsialistide koostatud palliatiivse ravi juhendis käsitletud teemad ja soovitused. Kuna suure mahu tõttu ei käsitletud ravijuhendis valuravi ega valu leevendamise võimalusi, on see teema ka patsiendijuhendist välja jäänud. Valuravi kohta koostatakse tulevikus eraldi juhend.

Patsiendijuhendis käsitletud teemade olulisust ja arusaadavust on hinnanud patsiendid, nende lähedased ja palliatiivse raviga tegelevad spetsialistid. Saadud tagasiside põhjal on juhendit täiendatud.

Patsiendijuhendi lugemiseks laadige see alla. 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded