Elupäästev esmaabi vigastuste korral

Patsiendijuhendid on soovituslikuks abimaterjaliks

Trükis on mõeldud kodanikele peamiste elupäästvate esmaabivõtete meeldetuletamiseks. Iga inimese elus võib ette tulla olukordi, kus keegi meie lähedastest või lihtsalt inimene tänaval vajab elupäästvat esmaabi ning siis me peame tegutsema.
Trükisest leiate juhised, kuidas õnnetuse korral tegutseda. Samuti käsitletakse esmaabi andmist vigastuse liikide ja põhjuste järgi (sh lapse elupäästev esmaabi).

Trükise on välja andnud haigekassa 2010. aastal ja seda jagatakse maakondlike vigastuste vältimise projektide ja gümnaasiumide tegevuse osana, mis on täiendatud väljaanne 2004. aastal koostatud materjalist projekti „Turvaline kodukant“ raames. 

NB! 2010 aasta kordustiraazis kasutati 2004.aasta pildimaterjali, ent autorite poolt korrigeeriti sõnastusi, mistõttu tekkis trükises vastuolu lk 12 oleva tekstiga. Viimastel aastatel on küliliasendi soovitus pisut muutunud (et see oleks abistajale lihtsam, soovitatakse kõverdada pealmine, mitte alumine jalg), aga sisulise eesmärgi täidavad mõlemad. 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded