Vähem alkoholi. Kas ja kuidas?

Kui palju ma tegelikult joon?

Harjumus alkoholi tarvitada kujuneb aja jooksul. Kui sul on kombeks teatud olukordades alkoholi juua, võib tekkida rutiin, mis hakkab sinu heaolu ja tervist mõjutama. Kas sina oled mõelnud selle peale, kui palju sa jood ja mida see endaga kaasa toob?
 
Ehkki täiesti ohutut alkoholitarvitamise taset ei ole olemas, on määratletud piirid, mille puhul püsivad riskid väiksemad. Alkoholiühikud ja riskipiirid aitavad aru saada, kui palju sa tegelikult jood.

Mis on alkoholiühik?

Üks alkoholiühik on 10 grammi puhast ehk absoluutset alkoholi.
Tegelikkuses erinevad klaaside suurused ja jookide kangused väga suurel määral ning seetõttu võib olla esmapilgul üsna keeruline täpselt hinnata ühikute kogust oma joogis. Hea abi- mees on selleks valem1:
Alkoholiühikuid saab arvestada ka alkokalkulaatoriga, mis asub veebiaadressil kalkulaator.alkoinfo.ee.

Millised on riskipiirid?

Kuigi pole olemas ohutut alkoholitarvitamise taset, saab rää- kida madala riski piiridest, mille puhul terviseprobleemide risk on väike.

Iga inimene on erinev. Alkoholi mõju organismile sõltub inimese soost, vanusest ning füsioloogilistest iseärasustest. Näiteks naiste alkoholitaluvus on meeste omaga võrreldes väiksem, seetõttu on ka riskipiirid naiste jaoks väiksemad kui meeste jaoks.

Alkoholist tingitud tervisemõjud jagunevad vahetuteks ja pikaajalisteks. Vahetud mõjud on põhjustatud lühikese aja vältel joodud liiga suurest alkoholikogusest: näiteks mürgistu- sed, vigastused, õnnetusjuhtumid, kaitsmata seksuaalvahe- korrad jne. Pikaajalised tervisemõjud kumuleeruvad aja jook- sul ning võivad põhjustada paljude krooniliste haiguste teket.

Suurema riskiga inimeste hulka kuuluvad noored täiskasva- nud vanuses 18–25 aastat, sest alkohol võib nende ajus pärs- sida teatud funktsioonide väljaarenemist. Riskirühmas on ka üle 60-aastased inimesed, kuna vanus hakkab mõjutama nende füsioloogiat ja metabolismi ning alkoholi mõju ilmneb neil kiiremini.

Kui sa pidevalt ületad madala riski piire, siis suureneb tõenäo- sus pikaajaliste terviseprobleemide tekkeks. Alkoholi tarvita- mine põhjustab üle 60 haiguse, peamiselt maksa- ja südame- haigusi, insulti ja erinevaid vähkkasvajaid, lisaks vaimse tervise häireid (sh sõltuvust). Kokku on alkoholi tarvitamine seotud kaudselt üle 200 terviseprobleemiga.

Alkoholi ei tohi üldse tarvitada, kui

■ oled alla 18-aastane;

■ oled rase, toidad last rinnaga või plaanid rasestuda;

■ põed (kroonilist) haigust ja tarvitad ravimeid;

■ juhid sõidukit;

■ lähed ujuma või tegeled veekogul muu tegevusega.

Mõtle pisut oma joomisharjumuste peale ühel tavalisel nädalal. Mitu ühikut sa nädalas jood?
1 Alkoholiühikute hulga arvutamiseks konkreetses joogis tuleb joogi kogus liitrites korrutada selle kangusega ning tulemus omakorda korrutada alkoholi erikaaluga 0,789.

Võiksin vähendada ...?

Joon üle riskipiiri. Kuidas võiksin vähem alkoholi tarvitada?
Sul on kergem muudatusi ellu viia, kui oled leidnud enda jaoks alkoholi tarvitamise miinused ja võib-olla ka plussid. Alkoholi tarvitamise vähendamiseks on palju motiveerivaid põhjuseid, leia enda jaoks kõnekaimad. Näiteks vähendad riske, mis on välja toodud kõrvallehel oleval joonisel.

Muutuseks on sul vaja ka kindlameelsust.

Skaalal 0 kuni 10, kui enesekindel sa enda hinnangul oled, et suudad alkoholi tarvitamist muuta?
Miks just see number, mitte suurem või väiksem? Millise numbri peal sa tahaksid olla?

Pane kirja:

■ mis aitaks sul muutuda enesekindlamaks?

■ mis on sind varem muutustes aidanud?

■ mis on teistel aidanud muutuda enesekindlamaks?

Vähendan! Aga kuidas?

Hea võimalus oma alkoholiharjumuste muutmiseks on internetipõhine tasuta eneseabiprogramm „Selge“. See on mõeldud iseseisvaks kasutamiseks kõikidele inimestele, kes soovivad oma alkoholiga seotud käitumismustreid muuta, alkoholitarvitamist vähendada või üldse lõpetada. Programmi leiad veebilehelt selge.alkoinfo.ee.

Teine võimalus on pidada alkopäevikut, mille leiad selle vihiku lõpust. Alkopäevikus on kirjas küsimused, mis aitavad sul muu- tust planeerida. Mida sa nendele küsimustele vastaksid?

Muutuste plaan

Vaata veel kord alkopäeviku küsimusi. Tee endale plaan, mida sooviksid vähendada või muuta. Pane oma plaan kirja, nii sei- savad eesmärgid ja muutumistahe silme ees, ükskõik, kas eesmärgiks on alkoholi tarvitamist vähendada või sellest soo- tuks loobuda.

Abi võib olla järgmisest:

  • Mida sa soovid saavutada mõne päeva / mõne nädala / mõne kuu / mõne aasta pärast?
  • Kellelt saaksid tuge?
  • Missuguses olukorras oleks sul kõige lihtsam/raskem oma joomisharjumust muuta?
  • Kuidas sa saaksid raskeid olukordi vältida ja millega võiksid neid asendada?

 

Jätkan vähendamise teel

Alkoholi tarvitamise piiramisel võib kasu olla mõnest nipist.

Kuidas ära hoida tagasilangust?

Pea silmas, et alkohol võib uuesti ligi hiilida üsna märkama- tult. Seetõttu on hea enda jaoks läbi mõelda ohuolukorrad.

Nippe rajal püsimiseks:

Võid kirjutada üles ka oma ideed rajal püsimiseks.

Ei õnnestunud? Proovi uuesti!

Joomisharjumus kujuneb välja pika aja jooksul, seega võib muutus omajagu aega võtta. Tagasilangust ei ole vaja karta. Oma vanade harjumuste juurde naasmine kuulub sageli prot- sessi juurde. Nagu iga asi, mis vajab harjutamist, pole alkoholi- tarvitamise vähendamine kerge ning esineb aegu, mil tuleb ennast kokku võtta ja otsast peale hakata.

Kuidas saaksin oma plaani juurde tagasi tulla?


Kõige tähtsam on motivatsiooni leidmine. Kui sul on motivat- siooni oma alkoholitarvitamist vähendada, on õnnestumise tõenäosus suur. Kui oled püstitatud eesmärgid ellu viinud, ära unusta end kiitmast!

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded